Ջրամաններ : 11.2017

Սահմանին, խրամատին մէջ, արեւին, անձրեւին եւ կամ ձիւնին կանգնած զինուորը պէտք չէ մնայ առանց ջուրի։ Ան պէտք է իր վրայ ունենայ ջերմային ջուրի շիշ, գոնէ մէկ լիդր տարողութեամբ։

Հայկական բանակի ղեկավարութեան պահանջքով այս ծրագրին ընթացք տուինք 2017 գարնան եւ սկսանք դրամահաւաքի աշխատանքները։ Պէտք եղած որակը ապահովելու համար, դիմեցինք արտերկրէն մասնագէտներու եւ տափշշերու յատկանիշներ եւ չափորոշիչները ճշդելէ և նմուշներ ստանալէ ետք, համադրեցինք մեր տեղեկութիւնները և նմուշները զինուած ուժերու թիկունքի վարչութեան հետ եւ վերջնական ձեւաւորումը տուինք տափաշիշին եւ պատուէրը տուինք Չինաստանեան արտադրող ընկերութեան մը։

8600 զինուորական որակի համապատասխան մեկ լիդրանոց շիշերը Նոյեմբեր 2017ին յանձնեցինք բանակին։

Gallery

Videos