Ջրամաններ

Ընդհանուր` Արցախի ՊԲ-ին մատակարարվել է 17200 հատ, որից 8600-ը՝ 2017 թվականի նոյեմբերին, 8600-ը՝ 2020 թվականի սեպտեմբերին։

Gallery

Videos