Ջրի տարաններ

Բանակի ղեկավարութեան պահանջքով եւ տեղական մատակարարողի միջոցով, ապահովեցինք եւ ուղարկեցինք 1,000 հատ 20 լիդր տարողութեամբ ջուրի դարաններ, որոնք այսօր կ՛օգտագործուին սահմանին։

Gallery