Քնապարկեր : 05.2016

Քնապարկերու պակասն ու կարեւորութիւնը, միշտ ալ յայտնի էր բոլորիս։ 2016ի քառօրեայ պատերազմէն ընդհամենը օրեր անց պատուիրեցինք եւ ներածեցինք զինուորական բարձրորակ քնապարկեր Եւրոպայէն։ Համադրելով մր ջանքերը բանակի հրամանատարութեան եւ տեղական հիւսուածոյի գործարանի մը հետ, ձեւաւորեցինք եւ պատրաստեցինք բարձրորակ քնապարկեր, որոնք պիտի յարմարէին Հայաստանի կլիմայական պայմաններուն։

Ապրիլ-Մայիս ամիսներու ընթացքին պատուիրեցինք եւ բանակին յանձնեցինք 3400 քնապարկ։

Gallery

Videos