Վրաններ

Փոքր, արագ տեղադրուող եւ հաւաքուող, նաեւ դիւրին տեղափոխուող վրաններու կարիքը ունէին մեր զինուած ուժերը: Հրամանատարութենէն ստացանք այդպիսի վրաններու պահանջարկ։

Տրուած ըլլալով որ Հայաստան վրաններ արտադրող ընկերութիւններ չկային, ուրեմն ստիպուած, 4 հոգի տեղաւորող, ջրադիմացկուն, եւ ներքին օդի շարժը ապահովող վրանի ձեւաւորման ծրագրումը մեր վրայ առինք եւ անցանք գործի։ Վրանը պէտք է որ ունենար 2.5 x 2.5 x 2 մեթր բարձրութիւն եւ պէտք է կարելի ըլլար երկու ռոպեէն կանգնեցնել եւ նաեւ երկու ռոպեէն հաւաքել և տեղաւորել զայն իր պատեանին մէջ։ Մեր մարտահրաւէրը, Հայաստանեան գործարանատիրոջ մը համոզելն էր որ մտնէ այս աշխատանքին մէջ։ Ներմուծեցինք տարբեր օրինակներ, եւ ի վերջոյ բաւական չարչարանքէ եւ բազմաթիւ փորձերէ ետք կարողացանք ստեղծել ճիշտ այն ինչ ձեւաւորած եւ նախատեսած էինք։

Պատուիրեցինք 400 զինուորական վրանները եւ Նոյեմբեր 2016-ին յանձնեցինք զանոնք հայոց բանակին։

Gallery

Videos