Վրանների նորոգում

Հայկական բանակը ուներ 11 մեծ 6մ լայնությամբ x 12.5մ երկարությամբ զինվորական թիկունքային վրաններ, որոնք ունեին բազմաթիվ վնասվացքներ, դարնալով անօգտագործելի։

Վրանների պատրաստման ոլորտում մեր նոր ձերք բերած փորձարությունը մեզ արիթը տվեց նախաձեռնելու սույն ծրագիրը։ Այսպիսով, հնադիպեցինք ու պայմանավորվեցինք տարբեր մասնագետների հետ ու ձեռք բերեցինք նորոգման նյութերը ոլորտում մասնագիցած բարերարներից․

Վեց շաբաթվա տևողությամբ, կազմակերպեցինք, կառավարեցինք ու վերահսկեցինք հիմնանորոգումը 11 մեծ վրաններին, որի ավարտին վրանները հանձնեցինք բանակին։

Վերանորոգված վրանները ստուգվեցին բնության փոթորկային դժվարին պայմաններում և ապացուցեցին իրենց նոր ձեռք բերած տոկունությունը, որից հետո սկսեցին օգտագործվել բանակի տարբեր ստորաբաժանումների կողմից։

Gallery