Ինվերտերային գեներատորներ

Դեկտեմբերի 25-ին հանդիպեցինք բանակի բարձր հրամանատարության հետ և ընդունեցինք նրանց դիմումը առաջնագիծը մատակարարելու 26 հիմնական հոսանքածին շարժիչներով (էլ․գեներատոր): Մենք առաջարկեցինք 2200 W ժամանակակից ինվերտոր տեխնոլոգիա շարժիչներ, որոնք կապահովեն մաքուր, ձածր ձայնի էլեկտրականություն։

Շարժիչները արտասահմանից հասան 2021 թվականի մարտ-ին, որից հետո մենք բոլոր շարժիչները փորձարկեցինք, նախապատրաստեցինք ու ապահովեցինք նրանց երեք տարվա ամբողջական պահեստային մասերը, ներարյալ յուղ, զտիչներ, ևայլն:

Շարժիչները հանձնեցինք հայոց բանակի Արցախյան ստորաբաժանմանը 2021 թվականի ապրիլին: Մայիսի 15-ին բանակի կապի ստորաբաժանման հետ անցկացվեց համապարփակ վերապատրաստում։

Gallery