Ինվերտերային գեներատորներ

Դեկտեմբերի 25-ին հանդիպեցինք բանակի բարձր հրամանատարութեան հետ և ընդունեցինք նրանց դիմումը առաջնագիծը մատակարարելու 26 հիմնական հոսանքածին շարժիչներով (էլ․գեներատոր): Մենք առաջարկեցինք 2200 W ժամանակակից ինվերտոր տեխնոլոգիա շարժիչներ, որոնք կը հայթայթեն մաքուր, ձածր ձայնի ելեկտրականութիւն։

Շարժիչները արտասահմանից հասան Մարտ 2021-ին, որից ետք մենք բոլոր շարժիչները փորձարկեցինք ու նախապատրաստեցինք ու ապահովեցինք նրանց պահեստային մասերը:

Շարժիչները հանձնեցինք հայոց բանակի Արցախյան ստորաբաժանմանը Ապրիլ 2021-ին, և շաբաթ Մայիսի 15-ին անցկացրեցինք համապարբակ վերապատրաստում բանակի կապի ստորաբաժանման։

Gallery